Röstsökning via Cloudo

Aktuella konstutställningar

Här listar vi aktuella konstutställningar.

        

Konstansvarig

Bild av Margit Pettersson

Margit Pettersson 

Enhetschef - Kultur 

Margit är bland annat ansvarig för kommunens biblioteks- och konstverksamhet.  

Telefon:0923-651 57