Den 25 oktober klockan 06.30: Allt går enligt planera och vattnet ska nu ha kommit tillbaka till alla abonnenter. Skolan har vanlig skoldag.

När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart.

Klockan 22.30. Nu öppnas ventilerna till vattennätet. Öppningen sker med ett lägre tryck för att inte nya läckor ska uppstå. Vissa abonnenter börjar successivt få tillbaka vattnet.

Klockan 22.00. Just nu nu luftas vattenledningarna. Om allt går som planerat släpps vattnet successivt på vid midnatt.

Klockan 18.00. Reparationsarbetet pågår fortfarande och beräknas hålla på hela kvällen. Mer information kommer löpande.

Klockan 15.30. Ny vatten ledning under E4  klar. Vattnet beräknas vara tillbaka under sen eftermiddag.

Klockan 14.30. Uppdatering. Just nu pågår arbetet med att lägga en ny ledning under E4.

Vattenavbrottet berör fastigheter inom området Töre, Törefors och Sören. Vattenbil finns vid Folkets hus i Töre. Ta med egna kärl.

Teknisk försörjning