Skip to content
Sök

Var uppmärksam på isarna i påsk

Vi vet att många är ute på våra isar under vårvinter, särskilt så här i påsk-tider. Vi vill därför uppmana alla att vara extra uppmärksamma på isens kvalitet.

Nyligen uppstod till exempel en vak i isen strax nedanför Kalixbron, nära skidspår, isväg och skoterled. Kalix kommun har låtit undersöka området vid vaken och i samband med det upptäckt en skada på en vattenledning på älvbotten. Det är inte säkert att den skadade ledningen har orsakat vaken men för säkerhets skull har vattentillförseln i ledningen stängts av tills vidare. Det finns ytterligare vattenförsörjning till berörda områden och ingen kund kommer därmed att påverkas. 

Ta hand om er och ha en riktigt glad påsk!