Kalix kommun, avdelning för teknisk försörjning kommer att anlägga en ny vägtrumma efter Stabsvägen. Arbetet kommer att utföras under vecka 20 med start den 17 maj klockan 07.00.

Under arbetet kommer vägen att stängas för genomfart i höjd med Stabsvägen 13, Kalix Snöskoter och MC. Se karta. Vi ber om överseende med de störningar detta innebär.