På grund av en fjärrvärmeläcka kommer Vasa Värme att utföra reparationsarbeten i korsningen Morjärvsvägen/Köpmannagatan med start måndag 25 Mars

Beroende på läckans omfattning kan även Köpmannagatan beröras. Inledningsvis avstängs Morjärvsvägen från onsdag 27 Mars enligt karta nedan. Mer information kommer under veckan när läckans omfattning är känd.

Uppdatering: Tisdag 26 Mars stängs Köpmannagatan även av i korsningen Morjärvsvägen/Köpmannagatan. Se karta nedan för alternativa färdvägar med röd linje