På grund av vägarbeten i korsningen Köpmannagatan/Morjärvsvägen kommer korsningen vara stängd för genomfart under vecka 37 med start måndag 9 September

Beräknas preliminärt klart fredag 13 September
Se karta nedan.

Teknisk försörjning