Vattenfall kommer att utföra arbete i höjd med infarten till Johannisbergs ungdomshem på Johannisbergsvägen.

Med anledning av detta kommer vägen att stängas av vid platsen måndag 2 Mars klockan 19.00.

Arbetet beräknas färdigt under natten.

Detta medför att lokaltrafikens kvällstur, Linje 4 ej angör Johannisbergsvägen på turerna efter klockan 19. Resenärer hänvisas till närmaste hållplatser, Allevägen eller Pålängevägen (f.d. Grytnäs vårdcentral)

Se karta nedan gällande vägavstängning