För närvarande och under en tid framåt kommer ett antal vägarbeten att pågå inom Kalix centrum

Postgatan är påbörjad mellan Strandgatan (gallerian) och Köpmannagatan.

Preliminärt 23 Augusti planeras även arbeten startas på Kungsviksgatan från Centralgatan till Torggatan. Arbetet omfattar dagvatten och förbättring av väg och en mer anpassad GC-del/trottoar.

På bägge platserna kommer det under arbeten att vara begränsad framkomlighet och vi ber därför trafikanter att om möjligt använda andra vägar under tiden som arbete pågår. Boende och besökande till adresser vid dessa platser, följ skyltningen på plats

Se även karta

Teknisk försörjning