Skip to content
Sök

Vägarbeten i Näsbyn - störningar i trafik och lokaltrafik

Med start i månadsskiftet September/Oktober kommer arbeten att påbörjas på Jägarbovägen i Näsbyn

Entreprenaden avser ombyggnad av väg, vatten, avlopp, dagvatten och belysning på del av Jägarbovägen i Kalix Kommun mellan Centrumvägen och Flygfältsvägen.

Arbetet kommer att medföra störningar i trafiken på den sträcka som byggs om.

Lokaltrafiken som trafikerar Näsbyn kommer att få en ny sträckning med start Måndag 26 September. Se karta nedan.

Även på Skiljevägen på Näsbyn kommer att påbörjas ombyggnation vid samma tidpunkt. Där beräknas störningar för trafiken utanför kvarteret att vara begränsade.

Arbeten beräknas färdigställda sommaren 2023.

Teknisk försörjning