Foto av: Roland Magnusson/Mostphotos
Foto av: Roland Magnusson/Mostphotos

Vägen har bärighetsskador och är i behov av upprustning för att öka trafiksäkerheten. Under perioden 7 juni -31 oktober 2021 kan vägen komma att stängas av korta stunder, maximalt 15 minuter väntetid.

Vägen mellan Kalix och Björkfors är 12 kilometer lång och en viktig pendlingslänk mellan E4 och väg 398. Den ger också kortare väg för näringslivets transporter. Trafikverket planerar att förstärka och tjälsäkra väg 720 för att upprätthålla högsta bärighetsklass året runt. Halva sträckan är utpekad som kulturväg, eftersom den haft samma sträckning sen 1870-talet.

Arbeten inom vattenskyddsområdet är påbörjade och planeras att färdigställas hösten 2022. Arbeten längs övrig del av sträckan färdigställs byggsäsong 2021.