Tillfällig avstängning på väg 700. Avstängnings- och omledningsplan från BDX.
Tillfällig avstängning på väg 700. Avstängnings- och omledningsplan från BDX.

På grund av vägarbete på väg 700 stänger entreprenören BDX av sträckan mellan Kosjärv och Bondersbyn från den 10 till och med den 20 juni.

Under vägavstängningen kommer trafik att ledas om till en tillfällig omfart via väg 953 till E4-Åkroken och väg 744. Skyltning finns på plats.

Avstängningen (10–20 juni) innebär:

  • att väg 700 är stängd för genomfart till E4

  • att väg 953 är stängd för genomfart till Bondersbyn (väg 744)

  • att väg 700 är stängd för genomfart till Bondersbyn (väg744)