Det pågår arbete med vatten och avlopp på Dalvägen, sträckan Strandängesvägen-Slingervägen. Under arbetet kommer Dalvägen att behöva stängas under vissa perioder.

Trafikanter till området norr om Dalvägen kan ta sig in via Hamptjärnsvägen-Slingervägen. Se även vägvisning. Vi ber trafikanter att visa hänsyn vid arbetsplatsen.

På grund av att byggström används kommer delar av gatubelysning i området att vara igång även tider det inte är mörkt.


För frågor om projektet, kontakta projektledare Tomas Wennström, 0923-65936, tomas.wennstrom@kalix.se