På grund av arbete med avloppsledningar i anslutning till Dalvägen, Källvägen och Starrvägen är hållplats för lokaltrafiken på Strandängesvägen flyttad till korsningen Dalvägen/Stenbäcksvägen.

Den nya hållplatsen gäller från onsdag 9 Maj och tills vidare. Vi ber om överseende med denna störning. Framkomlighet för persontrafik beräknas möjlig under arbetstiden, dock kan omledning av trafik komma att ske.

Vid frågor skicka ett e-post till trafik@kalix.se.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Kalix kommun