Under torsdag den 30 September kommer stora delar av Morjärv att påverkas av ett underhållsarbete på ledningsnätet. UPPDATERING: Arbeten kommer fortsätta under fredag den 1 Oktober

Arbetets syfte är kvalitetshöjande åtgärder. Under dagen kan detta medföra störningar i vattenleveranser. Vid behov kan du innan dess tappa upp vatten för att kunna dricka och spola toaletten. Ett sms skickas även ut med denna information till alla boende i Morjärv. 

Om du bor i Morjärv och inte fått något sms kan du behöva registrera ditt nummer på denna länk: https://www.kalix.se/kommun/Dialog-och-synpunkter/Kontaktuppgifter/sms-tjanst-vid-driftstorningar/

När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten några minuter tills vattnet är helt klart.

Teknisk försörjning