Med start tisdag den 21 maj och under närmaste veckorna kommer det att pågå en del vägarbeten.

På Kungsviksgatan pågår för närvarande färdigställande av väg och gång- och cykelbana från kyrkan till nybyggda hyreshus i kvarteret Prästen. I dagsläget kan det förekomma mindre störningar, beläggning som medför vägavstängning kommer att annonseras särskilt.

På följande platser sker underhåll av vägbeläggning:

  • Backgatan, del mellan Centrumvägen och Strandgatan
  • Postgatan, del mellan Köpmannagatan och Strandgatan
  • Delar av Jägarbovägen, Näsbyvägen, Åkervägen

VA-arbeten pågår även på  Dalvägen, sträckan Strandängesvägen–Slingervägen. Ambitionen under arbetena är att trafiken ska kunna passera, dock givetvis med mindre störningar. Vi ber trafikanter att visa hänsyn vid arbetsplatsen.

Teknisk försörjning