Entreprenörer som gräver söker tillstånd att gräva vid kommunens mark och vägar, eller de vägar som kommunen har övertagit driftansvaret för.

Regler för hur grävningar ska ske finns beskrivet i grävtillståndet. Återställningar ska ske, av entreprenör, så att alla ytor med kommunalt ansvar återställs.
Det inkluderar även de delar av infarter som är på kommunal mark. Inne på fastighetsägares mark är återställningar en fråga mellan fastighetsägaren och entreprenören. Återställningar av fjolårets grävningar kommer att ske under sommaren.
Återställning av årets pågående arbeten sker under säsongen.
För närvarande pågår arbeten eller är sökt grävtillstånd för följande områden. Nedan finns kontaktuppgifter för att svara på de vanligaste frågorna kring grävningarna.

Kalix tätort

Ansvarig: IP-Only, kontakt Kalle Olander 010-722 96 12
Utförare: Gällivare Frakt, kontakt Bengt Arvola 072-244 98 02

Rolfs/Innanbäcken/Grytnäs

Ansvarig: Skanova/Telia, kontakt Niklas Werndin 070-824 54 25

Bredviken/Karlsborg/Risön

Ansvarig: IP-Only, kontakt Peter Lundberg 070-655 17 60
Utförare: Scanmast, kontakt Anders Engström 072-740 71 29

Nyborg/Vallen med fler

Ansvarig: IP-Only, kontakt Peter Lundberg 070-655 17 60
Utförare: AJ Nord, kontakt Johan Larsson 070-590 16 64

Sangis

Ansvarig: IP-Only, kontakt Peter Lundberg 070-655 17 60
Utförare: Ej klar

Kommunens kontakt vid frågor om grävningar:

Emil Strömbäck, emil.stromback@kalix.se, 076-144 25 24