Foto: Peter Viklund, Trafikverket.
Foto: Peter Viklund, Trafikverket.

Nu är det första brostödet, stöd fem, klart. De två pelarna och det valv som förbinder pelarna har gjutits under hösten.

Med det första brostödet på plats kan man börja ana hur den nya bron kommer att se ut.
Arbetet med de andra brostöden fortsätter under vintern.
- Stöd sex är nästan klart det också. Samtidigt planerar vi för nästa steg som är lansering, det vill säga att brostål skjuts på plats ut på brostöden, säger Peter Viklund, projektledare.

Källa: Trafikverket.

Fler bilder från bygget av E4-bron