Under 2019 kommer vi att fortsatt prova lördagsöppet vid fyra tillfällen på avfallsanläggningen. Dessa tillfällen är första lördagen i månaderna Maj, Juni, September och Oktober.

Första tillfället, nu på lördag 4 Maj klockan 10-14. Ordinarie öppettider under denna vecka hittar ni på www.kalix.se

Välkommen till oss på avfallsanläggningen

Teknisk försörjning
Samhällsbyggnadsförvaltningen