Lördagsöppet på avfallsanläggningen Lördag 29 Augusti och Lördag 26 September

Under 2020 kommer vi att fortsatt prova lördagsöppet vid fyra tillfällen.
Under hösten blir dessa dagar, Lördag 29 Augusti och Lördag 26 September
klockan 10-14.
Välkommen till oss på avfallsanläggningen

Teknisk försörjning
Samhällsbyggnadsförvaltningen