Under 2020 kommer vi att fortsatt prova lördagsöppet vid fyra tillfällen. Första tillfällena, kommande lördagar 23 Maj och 30 Maj klockan 10-14.

Välkommen till oss på avfallsanläggningen
 
Teknisk försörjning
Samhällsbyggnadsförvaltningen