Sök

Kontakta oss gärna, via fysiska brev

Med anledning av IT-attacken kontaktas kommunstyrelsen och övriga nämnder via fysisk post.

Har du under vecka 50 kontaktat Kalix kommun via e-post och inte erhållit svar, eller har du begäran om allmän handling eller vill lämna en handling skickar du brev till:
Kalix kommun, 952 81, Kalix.

Vänligen märk brevet med den nämnd som ärendet avser: fritids- och kulturnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden eller kommunstyrelsen.

Ota yhteyttä meihin fyysisen postin kautta (finska)

IT-hyökkäyksen syystä yhteydenotot kunnanhallitukselle ja muille lautakunnille täytyy tehdä fyysisen postin kautta.

Jos olet ottanut yhteyttä Kalixin kuntaan viikko 50:n aikana, etkä ole saanut vastauksia, tai jos sinulla on pyyntö julkisista asiakirjoista eli haluat jättää sisälle asiakirjan, niin lähetä kirjeitse:

Kalix kommun, 952 81, Kalix

Merkitse kirjeesi vastaavalla lautakunnalla: Fritids- och kulturförvaltningen (Vapaa-aika- ja kulttuurihallinto), Samhällsbyggnadsnämnden (Yhdyskuntarakennuslautakunta), Socialnämnden (Sosiaalilautakunta), Utbildningsnämnden (Koulutuslautakunta) tai Kommunstyrelsen (Kunnanhallitus).

Ota yhtheyttä meihiin fyysisen postin kautta (meänkieli)

IT-hyökkäyksen takia kontaktit kunnanhallituksele ja muile lautakunnile häätyy tehä fyysisen postin kautta.

Jos sie olet ottanu yhtheyttä Kaihnuun kunthaan viikko 50:n aikana, ekkä ole saanu vastausta, taikka jos olet pyytäny julkisia asiakirjoja tai halvat jäättää sisäle asiakirjoja, niin lähätä kirje:

Kalix kommun, 952 81, Kalix

Merkitte kirje lautakunnala jota asia koskee: Fritids- och kulturförvaltningen (Vaaa-aika- ja kulttuurihallinto), Samhällsbyggnadsnämnden (Yhtheiskuntarakenuslautakunta), Socialnämnden (Sosiaalilautakunta), Utbildningsnämnden (Koulutuslautakunta) elikkä Kommunstyrelsen (Kunnanhallitus).

Senast uppdaterad: 2021-12-28 15:33

Relaterade nyheter

Så klarade vi IT-attacken!

2022-03-25 - I fyra korta filmer med olika fokus har vi har dokumenterat det som hände och hur det påverkade verksamheterna. I filmerna bjuder vi också på goda tips för att andra ska slippa hamna i vår sits. Filmerna har tidigare publicerats i sociala medier, men nu samlar vi dem också här på hemsidan.

Läs mer

Uppföljning av IT-attacken

2022-02-17 - Förundersökningen läggs ned och Kalix kommun sammanfattar kostnaderna i samband med IT-attacken.

Läs mer

Medarbetarinformation om ditt lösenordsbyte, din dator och vårt nya intranät

2022-01-24 - Nu hittar du som medarbetare på Kalix kommun information om vad som gäller för dig som anställd och ditt arbete på vårt nya intranät. Informationen på denna sida riktar sig till dig som fortfarande har problem med att ansluta till Kalix kommuns nätverk.

Läs mer

Löpande uppdateringar angående driftfelet

2021-12-28 - Senast uppdaterad klockan 16.00 den 14 januari. Här publicerar vi det senaste om driftstoppet som Kalix kommun har gjort efter IT-attacken. Bevaka också gärna vår Facebooksida, då vissa nyheter publiceras där först.

Läs mer

Kalix kommun investerar för framtiden

2022-01-14 - Vad hände och varför? Hur drabbade det verksamheter, medarbetare och kunder? Och vad blev slutnotan? Nu sammanfattar vi driftstoppet och blickar framåt.

Läs mer

Vi är tillbaka!

2021-12-28 - Hej och välkommen till Kalix kommuns hemsida. Vi är nu tillbaka efter en grundlig genomgång av webbservern med anledning av IT-attacken mot Kalix kommun.

Läs mer

Låg risk att digitala nycklar ska sluta fungera

2021-12-23 - Hemtjänstpersonal har i veckan uttryckt oro över att kommunens digitala nycklar snart kan sluta fungera, men den uppgiften vill Margareta Andersson som är enhetschef vid hemtjänsten och kontaktperson för Swedlock kraftigt dementerar. – Det finns inget att vara orolig för, och vi har backupplan om något trots allt skulle hända.

Läs mer

Vi förlänger ansökningstiden för våra lediga jobb

2021-12-22 - Med anledning av det driftfel som drabbat Kalix kommun förlänger vi ansökningstiden för alla våra lediga tjänster just nu.

Läs mer

Kontakta IFO för orosanmälan och kontakt med biståndshandläggare

2021-12-22 - Här hittar du viktig kontaktinformation från IFO (individ- och familjeomsorgen) i Kalix kommun.

Läs mer

För dig som har hemtjänst, hemsjukvård eller behov av stöd i den rådande situationen

2021-12-22 - För dig som har hemtjänst, hemsjukvård eller behov av stöd i den gällande situationen med anledning av det allvarliga driftfel som drabbat Kalix kommun.

Läs mer

Till våra leverantörer – problem med fakturabetalning

2021-12-21 - Vi kommer självklart att betala så fort det är möjligt. Om ditt företag drabbas oskäligt hårt av detta, ta kontakt med Kalix kommuns leverantörskontakt på 0923–650 17.

Läs mer