Återställningar av fibergrävningar pågår inne i Kalix samhälle. Följande gäller kring dessa återställningar.

I entreprenörens grävningstillstånd som är sökt hos kommunen ingår att återställning ska ske så att alla kommunala ytor återställs i det skick som det var innan grävning påbörjades.

Detta innebär att asfalterade ytor, åter asfalteras och att grönytor återställs i det skick som var tidigare. Det innebär att kantstenar som tagits bort vid grävning ska sättas tillbaka. Samtliga ytor kommer att besiktas innan godkännande.

Kantstenars placering och utformning vid vägar är beroende på faktorer som avvattning, snösmältning, trafiksäkerhet etcetera beroende på var det är. Enstaka frågor om kantstenar kan sänkas eller tas bort måste bedömas i varje enskilt fall och kommunen kommer därför ej att hantera dessa frågor i samband med återställningar av fibergrävningar. Enstaka fall kommer tidigast bedömas nästa barmarksperiod.

Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Teknisk försörjning