I dagsläget är det störningar på gatubelysningen som gör att vissa områden är drabbade.

Det rör sig om bland annat områden som inte lyser och områden där det lyser på fel tider.

Vår entreprenör felsöker var problemen är och avhjälper dessa så fort de kan. I samband med felsökningar kommer det att innebära att belysning kan stå på dagtid på vissa områden.

Det pågår samtidigt ett arbete med utbyte av lampor som passerat livslängden. Senaste två åren har ca 3500 av drygt 6000 belysningspunkter bytts.

Samhällsbyggnadsförvaltningen