Trafikverket bygger om E4 med gångtunnel vid Björkforskorsningen. För att kunna utföra detta arbete måste gångväg längs E4 förbi platsen tillfälligt omledas.

Sträckan som omleds kan ses på bild.
Den nya sträckan är snitslad, då den går över privata fastigheter är det viktigt att de som använder GC-vägen håller sig inom markerat områd och respekterar detta.
Hundägare bör inte heller ha sina hundar lösa på just den sträckan för att undvika risken att hundar gör behov på privat mark.

Den tillfälliga GC-vägen beräknas användas cirka en månad framåt