Här svarar vi på vanliga frågor om kommunens åtgärder och beredskap efter E4-brons avstängning torsdag den 30 januari.

Observera att Kalix kommun inte besvarar frågor som tillhör Trafikverket eller Regionen. Trafikverket äger alla frågor som rör avstängningen, byggprojektet, trafikomläggningar och dylikt. Regionen äger frågor som handlar om exempelvis ambulanstransporter.

Vanliga frågor och svar

Om du kommer från Luleåhållet och ska köra till Kalix centralort svänger du av från E4 vid trafikplats Åkroken och fortsätter via väg 721 genom Rian och Gammelgården. Iakta försiktighet då vägen är hårt trafikerad, och många bor längs vägen. Trafikverket nyttjar trafiklotsar på sträckan, och omkörningsförbud råder.
Om du kommer från Kalix centralort och ska köra mot Luleå kör du via väg 721 genom Gammelgården och Rian upp på E4. Iakta försiktighet då vägen är hårt trafikerad, och många bor längs vägen. Trafikverket nyttjar trafiklotsar på sträckan, och omkörningsförbud råder.
Du som kommer från Haparandahållet och inte har något ärende i Kalix centrala delar lämnar lättast E4 via Näsbyvägen och följer därifrån skyltningen mot Vitvattnet och därefter mot Gammelgården och vidare mot E4 eller Morjärv och E10.
Du som kommer från Luleåhållet och inte har något ärende i Kalix centrala delar tar dig lättast förbi tätorten genom att svänga av E4 vid trafikplats Åkoken och fortsätta via väg 721 genom Rian och Gammelgården. Därefter kör du Centrumvägen och Näsbyvägen vidare mot E4.

Du som behöver ta dig över Kalix älv – till eller från centrala Kalix – kan nyttja den isväg för gångtrafikanter som Kalix kommun låtit dra mellan Kalix Golf och Strandängarna. Parkeringsmöjligheter finns på båda sidor. Observera att det just nu är lite flödvatten på västra sidan intill strandkanten. Observera att denna väg endast är för gående!

Under tiden E4-bron är avstängd gäller följande för de linjer som normalt passerar E4-bron.

Linje X (Ersätter Linje 3 och Linje 6)

Kalix C – Innanbäcken - Grytnäs – Nyborg – Grytnäs – Innanbäcken –Kalix Busstation.

Linje 4, justerad Kvällstur

Avgång 17.10: Kalix C - Näsbyn - Kalix - Djuptjärn - Stenbäcken - Kalix C
Avgång 19.00: Kalix C - Näsbyn – Kalix – Djuptjärn – Stenbäcken - Kalix C – Innanbäcken - Grytnäs – Nyborg – Grytnäs - Innanbäcken - Kalix C
Avgång 21.00: Inställd

Ladda ner tidtabell och linjekarta här.

Länstrafikens linje 301 trafikerar även Nyborg med förseningar. Alla skolelever oavsett om de har skolkort eller inte får tills vidare åka fritt med länstrafikens Linje 301 och 309. Bägge busarna stannar i Stråkanäs och Månsbyn för att plocka upp skolbarn som behöver ta sig till skolan.
Se länstrafikens hemsida. www.ltnbd.se för ytterligare information om dessa linjer.

Skolbussar har samma avgångstider som vanligt. Däremot kommer bussresan att ta längre tid, med försenade skolbarn som följd. Alla lärare är införstådda med detta.

Skolbarn som väntar på bussen i Gammelgården får gå in och vänta i värmen på förskolan. Busschauffören ringer upp förskolan när bussen närmar sig Gammelgården, och förskolepersonalen skickar då ut barnen till bussen.

Alla skolelever oavsett om de har skolkort eller inte får tills vidare åka fritt med länstrafikens Linje 301 och 309. Bägge busarna stannar i Stråkanäs och Månsbyn för att plocka upp skolbarn som behöver ta sig till skolan. Se länstrafikens hemsida. www.ltnbd.se för ytterligare information om dessa linjer.

Ja, hemtjänst och hemsjukvård fungerar, men förseningar kan uppstå.

Hittar du inte svaret på din fråga här kan du ställa den till oss vid Kalix kommun i ett e-postmeddelande till information@kalix.se.