Sök

Kontakta oss gärna, via fysiska brev

Med anledning av IT-attacken kontaktas kommunstyrelsen och övriga nämnder via fysisk post.

Har du under vecka 50 kontaktat Kalix kommun via e-post och inte erhållit svar, eller har du begäran om allmän handling eller vill lämna en handling skickar du brev till:
Kalix kommun, 952 81, Kalix.

Vänligen märk brevet med den nämnd som ärendet avser: fritids- och kulturnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, socialnämnden, utbildningsnämnden eller kommunstyrelsen.

Ota yhteyttä meihin fyysisen postin kautta (finska)

IT-hyökkäyksen syystä yhteydenotot kunnanhallitukselle ja muille lautakunnille täytyy tehdä fyysisen postin kautta.

Jos olet ottanut yhteyttä Kalixin kuntaan viikko 50:n aikana, etkä ole saanut vastauksia, tai jos sinulla on pyyntö julkisista asiakirjoista eli haluat jättää sisälle asiakirjan, niin lähetä kirjeitse:

Kalix kommun, 952 81, Kalix

Merkitse kirjeesi vastaavalla lautakunnalla: Fritids- och kulturförvaltningen (Vapaa-aika- ja kulttuurihallinto), Samhällsbyggnadsnämnden (Yhdyskuntarakennuslautakunta), Socialnämnden (Sosiaalilautakunta), Utbildningsnämnden (Koulutuslautakunta) tai Kommunstyrelsen (Kunnanhallitus).

Ota yhtheyttä meihiin fyysisen postin kautta (meänkieli)

IT-hyökkäyksen takia kontaktit kunnanhallituksele ja muile lautakunnile häätyy tehä fyysisen postin kautta.

Jos sie olet ottanu yhtheyttä Kaihnuun kunthaan viikko 50:n aikana, ekkä ole saanu vastausta, taikka jos olet pyytäny julkisia asiakirjoja tai halvat jäättää sisäle asiakirjoja, niin lähätä kirje:

Kalix kommun, 952 81, Kalix

Merkitte kirje lautakunnala jota asia koskee: Fritids- och kulturförvaltningen (Vaaa-aika- ja kulttuurihallinto), Samhällsbyggnadsnämnden (Yhtheiskuntarakenuslautakunta), Socialnämnden (Sosiaalilautakunta), Utbildningsnämnden (Koulutuslautakunta) elikkä Kommunstyrelsen (Kunnanhallitus).

Relaterade nyheter

Löpande uppdateringar angående driftfelet

2021-12-28 - Senast uppdaterad klockan 16.00 den 14 januari. Här publicerar vi det senaste om driftstoppet som Kalix kommun har gjort efter IT-attacken. Bevaka också gärna vår Facebooksida, då vissa nyheter publiceras där först.

Läs mer

Kalix kommun investerar för framtiden

2022-01-14 - Vad hände och varför? Hur drabbade det verksamheter, medarbetare och kunder? Och vad blev slutnotan? Nu sammanfattar vi driftstoppet och blickar framåt.

Läs mer

Vi är tillbaka!

2021-12-28 - Hej och välkommen till Kalix kommuns hemsida. Vi är nu tillbaka efter en grundlig genomgång av webbservern med anledning av IT-attacken mot Kalix kommun.

Läs mer

Låg risk att digitala nycklar ska sluta fungera

2021-12-23 - Hemtjänstpersonal har i veckan uttryckt oro över att kommunens digitala nycklar snart kan sluta fungera, men den uppgiften vill Margareta Andersson som är enhetschef vid hemtjänsten och kontaktperson för Swedlock kraftigt dementerar. – Det finns inget att vara orolig för, och vi har backupplan om något trots allt skulle hända.

Läs mer

Vi förlänger ansökningstiden för våra lediga jobb

2021-12-22 - Med anledning av det driftfel som drabbat Kalix kommun förlänger vi ansökningstiden för alla våra lediga tjänster just nu.

Läs mer

Kontakta IFO för orosanmälan och kontakt med biståndshandläggare

2021-12-22 - Här hittar du viktig kontaktinformation från IFO (individ- och familjeomsorgen) i Kalix kommun.

Läs mer

För dig som har hemtjänst, hemsjukvård eller behov av stöd i den rådande situationen

2021-12-22 - För dig som har hemtjänst, hemsjukvård eller behov av stöd i den gällande situationen med anledning av det allvarliga driftfel som drabbat Kalix kommun.

Läs mer

Till våra leverantörer – problem med fakturabetalning

2021-12-21 - Vi kommer självklart att betala så fort det är möjligt. Om ditt företag drabbas oskäligt hårt av detta, ta kontakt med Kalix kommuns leverantörskontakt på 0923–650 17.

Läs mer