Samhällsbyggnadsnämndens uppdrag att verkställa investeringar i gator, vatten och avlopp och annan infrastruktur påverkar samhället.

Vi strävar ständigt efter att utveckla våra informationskanaler så att vi kan förmedla aktuell och riktig information kring våra arbeten. Exempelvis möten, sociala medier, sms-tjänster med mera. Vi inbjuder därför till dialogmöte om genomförda och kommande arbeten onsdag den 4 Juli klockan 18.00 i sessionssalen, förvaltningsbyggnaden, Nygatan 4.
Såväl allmänhet som företagare är välkomna.
Deltar gör samhällsbyggnadsnämndens ordförande,
samhällsbyggnadschef och chef teknisk försörjning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen