Nu kan ideella föreningar och organisationer anmäla ferieplatser till kommunen. I år erbjuds alla ungdomar som är födda 2003, 2004 och 2005 tre veckors feriepraktik under sommarlovet.

Period 1 (vecka 24, 25, 26)
Period 2 (vecka 27, 28, 29)
Period 3 (vecka 30, 31, 32)

Anmälan av ferieplatser görs via webben på www.kalix.se/feriepraktik
Där kan man registrera sina ferieplatser och ta del av mer information om feriepraktiken.

Anmäl ferieplatserna senast 26 mars 2021.

Kalix kommun
Arbetsmarknadsenheten