Trafikverket har tillsammans med entreprenören arbetat dygnet runt med att förstärka älvbotten vid ett av brofästena vid Kalixbron. På lördag 8 februari klockan 12:00 kan bron åter öppnas för trafik, en vecka tidigare än beräknat.

– Förutsättningarna har varit utmanande med, men alla inblandade har jobbat stenhårt och visat på ett stort engagemang, säger Jesper Klefsjö, distriktschef Investering Nord på Trafikverket.

Utmaning för kommunens verksamheter

För Kalix kommuns verksamheter har avstängningen inneburit en rad insatser som till exempel omläggning av lokaltrafiken och ändrade rutiner för räddningstjänst, hemtjänst och hemsjukvård. Men också åtgärder och lösningar för att underlätta kommuninvånarnas vardag, så som möjlighet för skolbarn att vänta inomhus på försenade bussar och en gångväg över isen mellan Strandängarna och Kalix Golf.
– Det är mycket glädjande att Trafikverket nu kan öppna bron för all trafik igen, säger Tommy Nilsson, kommunalråd Kalix kommun. Det underlättar förstås för kommunens verksamheter men framför allt för våra kommuninvånare.

Återgår till det normala

Från och med måndag återgår Kalix kommuns verksamheter till det normala, vilket bland annat innebär att:

  • lokaltrafiken går tillbaks till ordinarie linjer och tidtabeller 
  • skolbussarna går enligt ordinarie tidtabell och ordinarie hållplatser gäller
  • den gångväg som Kalix kommun fixat mellan Strandängarna och Kalix Golf kommer även fortsatt att hållas öppen för gående. Parkering finns på båda sidor.

Utreder orsaken noggrant

Det var under förra torsdagen som E4-bron över Kalix älv stängdes av efter att förändringar i älvbotten vid ena brostödet upptäckts under en av de återkommande dykinspektionerna. Sedan dess har Trafikverket och entreprenören jobbat dygnet runt för att åtgärda brostödet och göra det möjligt att åter kunna färdas säkert över bron.
– Vi har under hela arbetet haft säkerheten i fokus. Och det känns jättebra att vi nu, tidigare än beräknat, kan trafikera bron på ett tryggt sätt. Vad som orsakade förändringarna på älvbotten som gjorde att vi tvingades stänga är för tidigt att svara på i nuläget, men vi fortsätter att noggrant utreda orsaken, säger Klefsjö.

Trafikomledning avvecklas

Under tiden som bron har varit avstängd har trafiken letts om från trafikplats Åkroken via väg 721 över Gammelgården samt väg 720 genom Näsbyn. Denna omledning kommer att avvecklas så fort trafiken på E4-bron släpps på.
– Trafikverket har full förståelse för att det har varit en jobbig tid för alla som berörts. Vi vill rikta ett stort tack till närboende och trafikanter som visat både hänsyn och förståelse, säger Klefsjö.