Skip to content
Sök

Besöksparkeringarna vid kommunhuset har flyttats

För besökande till förvaltningsbyggnaden finns parkeringsplatser på Mellanparksgatan. Den tidigare besöksparkeringen vid personalingången till förvaltningsbyggnaden gäller inte längre.

Det finns flera anledningar till att vi hädanefter endast har besöksparkering på Mellanparksgatan:

  • Vi bygger ut infrastrukturen för laddning vid våra fastigheter och befintligt elnät i fastigheten gör den gamla besöksparkeringen bäst lämpad för laddplatser.
  • Vi har haft stora problem med att Coops kunder tror att vår besöksparkering är för dem.
  • Besöksentré och reception finns nu mer på våning 3 (tidigare var personalingången på våning 2 även besöksentré).

Observera att besöksparkeringen på Mellanparksgatan endast är till för besökare till fastigheten. Medarbetare och arvoderade politiker med fast arbetsplats i förvaltningsbyggnaden behöver ha parkeringstillstånd för att parkera här.