Under tiden arbetet med tillgänglighetsbanan vid Kalix Skidstadion pågår ber vi alla att respektera avstängningar och hänvisningar i området.

Under vecka 40–42 pågår arbetet med den nya tillgänglighetsbanan vid Kalix Skidstadion. Under denna tid rör sig tunga fordon i området och det schaktas, grävs och fylls. Vi ber därför alla att respektera avstängningar, snitslar, hänvisningar/pilar och uppmärkta parkeringsplatser.

Vi hänvisar i första hand till Rammelbergets motionsspår

Skolklasser och övriga motionärer som önskar komma ut i skog och mark dagtid hänvisas i första hand till Rammelbergets motionsspår. I andra hand går det att komma åt 5,5 kilometersslingan från parkeringen vid masten (Metträskrundan) under dagtid och från Rudträskbackens parkering på kvällstid.

Måndag–onsdag, 4–6 oktober, pågår arbete med att uppgradera belysningen vilket innebär att lamporna kommer att tändas först efter klockan 20.00 dessa dagar.

Karta över arbetsområde, tillgänglighetbana vid Kalix skidstadion i Djuptjärn.