Skip to content
Sök

Begränsad framkomlighet på Näsbyn/Flygfältet på grund av isrivning

Måndag den 4 mars påbörjas breddning av gator på Näsbyn/Flygfältet. Framkomligheten på vägarna i området kan periodvis vara begränsad i och med arbetet, vi ber om överseende med detta.

Vid isrivning utförs även så kallad portöppning av infarter till fastigheter. Därför ber vi dig som är fastighetsägare att inte förvara sopkärl och fordon i vägområdet, samt att se över placering av brevlådor (dessa ska stå vid tomtgräns eller minst 1 meter från vägkant).

Läs gärna mer om vinterväghållning i Kalix kommun på sidan med samma namn.