Skip to content
Sök

Avstängning av Golden Gate gång- och cykelbro

Golden Gate gång- och cykelbro som sammankopplar strandpromenaden med Näsbyn stängs av under sommaren med start fredag 9 Juni

Avstängningen görs med anledning av att reparationsarbeten är planerade under sommaren.

Med anledning av brons placering över E4 behöver den därför vara helt avstängd så länge reparationsarbete pågår. Entreprenaden beräknas pågå till och med September.

Strandpromenaden är ett av Kalix populärast gång- och cykelstråk, vi ber därför allmänheten att respektera avstängningar och använda alternativ passage vid gångtunnel 900 meter österut vid korsningen E4/Björkforsvägen. Se markering på karta.

Vid frågor, kontakta oss via trafik@kalix.se

Teknisk försörjning