Under vecka 38 och 39 kommer arbeten att pågå med sjöledningen från det nya reningsverket i Båtskärsnäs

Arbeten sker inom område på karta nedan. Allmänheten uppmanas att hålla uppsikt på arbeten och köra försiktigt vid färd på vattnet.

Teknisk försörjning