Dag före julafton och nyårsafton (måndag 23 december och måndag 30 december) är avfallsanläggningen öppen 07.00-13.00.

Se hämtningsschema och kommunens hemsida för övriga öppettider

Teknisk försörjning