En akut vattenläcka gör att vi måste stänga av vattnet till fastigheter i västra Pålänge, från hyreshusen mot Sören. Vattnet stängs av mellan 09.15 och 15.00.

Vatten finns att hämta vid vattenverket. När vattnet kommer tillbaka, kan missfärgat vatten och tryckförändringar förekomma. Missfärgningen är inte farlig, men var försiktig med tvätt av kläder. Spola då kallvatten i några minuter tills vattnet är helt klart.
Teknisk försörjning