Sök

Romernas nationaldag den 8 april

Romernas nationaldag firas den 8 april varje år till minne av den första romska kongressen som ägde rum i London 1971.

Romerna har inget eget land, men trots att de folkslaget är splittrat och bor i alla världens kontinenter finns det gemensamma symboler som man enas kring. En av dessa är den romska nationaldagen, som firas världen över.

Romer har funnits i Sverige sedan 1500-talet. I Sverige bor cirka 50 000 romer som delas in i fem grupper: svenska romer, finska romer, resande, utomnordiska romer och nyanlända romer. Romernas språk kallas é romani chib, ibland även romanés eller bara romani. Sedan år 2000 är é romani chib ett av Sveriges nationella minoritetsspråk. 

Den 8 april är en viktig dag för romer från olika grupper och länder. En dag med såväl glädje med skratt som sorg med tårar skapar en påtaglig stämning.

Jag är rom!

I samband med 50-årsjubileet av internationella romadagen lanseras kampanjen jag är rom! Kampanjen vänder sig till dig som är ung och söker inspiration och förebilder, eller till dig som vill veta mer om minoriteten romer och om barns och nationella minoriteters rättigheter. Genom att lyfta fram personer med olika bakgrund och erfarenheter, vill vi bidra till att stärka barns och ungas identitet och framtidstro.

Kampanjen hittar du på webbplatsen jagarrom.se. Den har tagits fram av Länsstyrelsen Stockholm tillsammans med en grupp unga romer och modersmålslärare och i samråd med Barnombudsmannen och Forum för levande historia. Webbplatsen kommer att finnas tillgänglig under år 2021 som en del av ett regeringsuppdrag.

Relaterade nyheter

Raoul Wallenbergs dag

2021-08-27 - Den 27 augusti är Raoul Wallenbergs dag. Denna dag kan vi reflektera kring vårt allas personliga ansvar för att bidra till en medmänsklig värld. För att uppmärksamma dagen har Kalix bibliotek en liten bokutställning med böcker om Raoul Wallenberg, och även böcker om mänskliga rättigheter och demokrati i allmänhet.

Läs mer