Sven Nordlund, Jan Nilsson, Tommy Nilsson och Mikael Damberg.
Sven Nordlund, Jan Nilsson, Tommy Nilsson och Mikael Damberg.

Inrikesministern Mikael Damberg besökte Kalix för att prata om polisiär närvaro.

I Kalix träffade inrikesministern med sällskap Tommy Nilsson, kommunstyrelsens ordförande, Jan Nilsson, vice ordförande och Sven Nordlund, ordförande i utbildningsnämnden. Fokus för mötet var att prata om polisiär närvaro men man hann också med att avhandla en del andra frågor som är viktiga för Kalix.

– Vi talade med inrikesministern om hur viktigt det är med lokal polisnärvaro på orten. Vi hann även med en diskussion om Rolfs sågs framtid, eftersom Damberg tidigare har varit näringsminister och ytterst ansvarig för Sveaskog, berättar Tommy Nilsson.