Foto: Sven Nordlund.
Foto: Sven Nordlund.

Nu finns en grafisk profil för platsen Kalix vilken alla som vill marknadsföra Kalix får använda. – Vi hoppas förstås många vill använda den så att vi tillsammans sprider och stärker varumärket Kalix, säger Birgitta Larsson, Näringslivschef på Kalix kommun.

Efter upphandling blev det kommunikationsbyrån Geektown som fick uppdraget att ta fram en grafisk profil för platsen Kalix. Med hjälp av enkäter, intervjuer och en fokusgrupp samlades synpunkter in från Kalixbor och företag. Dessa synpunkter fick forma den grafiska profilen för platsen Kalix.
   – Det är vi som bor och verkar i Kalix kommun som tillsammans äger platsen Kalix varumärke. Den grafiska profilen är ett verktyg för den som vill berätta positivt om platsen och lyfta de värden som är Kalix, säger Birgitta Larsson.

Hela den grafiska profilen hittar du på kalix.se/platsenkalix.