Julnumret av Kalix kommuns informationstidning InfoKalix delades ut till alla hushåll i Kalix den 22 december, och nu går den även att läsa digitalt här på internet.