Lägesbild på Villa Havet, januari 2015.
Lägesbild på Villa Havet, januari 2015.

Villa Havet är ett hus som uppförs i utbildningssyfte. Här kommer elever från Furuhedsskolan, Lernia och Yrkesakademin att utföra största delen av arbetet, vilket ger dem goda lärandesituationer samt nya kunskaper och erfarenheter.

Villan byggs på en av sju tomter på Skärgårdsudden i Nyborg.Yrkesakademin påbörjade markarbetet i juni 2014 och grunden började läggas vid skolstart hösten 2014. Stadsarkitekt Tage Isaksson har tagit fram ett hus anpassat huset till tomten i samarbete med en projektgrupp, bestående av representanter från Furuhedsskolans el- och byggprogram, Lernias VVS-utbildning samt fastighetsavdelningen vid Kalix kommun. Enligt preliminär tidplan kommer byggprojektet att stäcka sig över två läsår - 2014/15 och 2015/16 - varefter huset kommer att säljas.

Uterum runt hela huset

Stadsarkitekt Tage Isaksson beskriver Villa Havet.
– Tomtens utformning, väderstreck samt behov av plats för ett garage kräver en delvis förskjutning av de olika utrymmena, vilket skapar intressanta rumssamband samt fina uterum runt hela huset. Gestaltningen med pulpettak bygger på en tydlighet mot "funkisbegreppet" utan takutsprång på gavlarna och långa takutsprång på vissa av långfasaderna. 

Tage Isaksson berättar vidare att planlösningen ger en upplevelse av större byggnaders "rum i fil", det vill säga genomsiktlighet. De två gavelfönstren - i sovrum 14,4 kvadratmeter samt i allrum - ger denna upplevelse när man rör sig nord-sydligt i byggnaden. Fasader vitmålas och tak samt övriga plåtdetaljer kommer att få färgen mörk silvermetallic.

Ytterligare information om Villa Havet

 • Matplats (två alternativa lägen)kan bli ett avskilt rum tillsammans med kök.
 • Bastu med utsikt mot havet i samband med den ena hygienutrymmet.
 • Entrén blir rymlig med bra förvaringsutrymmen.
 • Plats för arbetsplats i vardera sovrummet.
 • Vindfång är bra i vårt klimat.
 • På den här platsen ska vardera hus som byggs ha en egen karaktär. Detta hus kan förses med ett sadeltak, men detta hus ska ha pulpettak.
 • Måttsättningen anpassas till den ytterväggskonstruktion som väljs.
 • Utvändig liggande panel, enkelfas-spont.
 • Tak mörkgrått, plåt alt. papp.
 • Vid en eventuell påbyggnad någon gång i framtiden finns plats för trapp till ett andra plan.
 • Plats på tomten för ett enkel/dubbelgarage samt förråd (cirka 175 kvadratmeter byggnadsarea).
 • Teknikutrymme för berg- alt ytjordvärmecentral.