E-tjänster

Här listar vi webbaserade verktyg och tjänster som underlättar vardagen för dig som kommunmedborgare.

Gäller ditt ärende en ansökan klickar du i stället på menyrubriken "Ansökningar"
Om du har egna förslag på e-tjänster skicka gärna ett meddelande till kommun@kalix.se

Arbete

Ansök om lediga jobb
Här hittar du alla lediga jobb inom kommunorganisationen. Lämna gärna in en spontanansökan.

Schemaläggning för timanställda
Här hittar du som är timanställd inloggningen till verktygen Time Care pool web respektive Time Care planering. Kommunens system för hantering av timanställningar.

Bibliotek

Dina lån på biblioteken i Kalix
Här kan du själv se dina lån på biblioteken med mera. Du behöver lånekortsnummer och pinkod.

Låna e-bok
Här finner du e-böcker på biblioteken i Norrbotten.

Bygga

Mittbygge.se

Kalix kommun är ansluten till denna nationella webbportal som förenklar bygglovsprocessen, både för dig som sökande och för Kalix kommun som handläggare

Dialog

Anmälan om fel
Anmäl fel på fastigheter, verksamhetsservice, gator/vägar, VA-ledningar och anläggningar.

Kalixförslag
Lämna ditt Kalixförslag via internet.

Synpunkter och klagomål
Här kan du via internet skicka in synpunkter till kommunen. 

Ekonomi

Mätaravläsning
Lämna uppgifter om din vattenförbrukning

Upphandlingar och inköp
Se kommunens pågående upphandlingar, hämta underlag.

Föreningsliv

Föreningsregister
Sök bland föreningar i Kalix kommun.

Nominera till stipendier
Vem vill du ska nästa idrotts-/kultur- och integrationsstipendier? Kalix kommun, fritids- och kulturnämnden, delar årligen ut ett idrottsstipendium och ett kulturstipendium. 

Lokalbokning och lediga tider
Här bokar du tider i idrottshallar och andra anläggningar, du kan även se scheman för respektive anläggning.

Karta

Informationskarta
Karta där du själv bestämmer vad som ska visas.

Politik

Digitala nämnden
Här kan du som är politiker, ordinarie som ersättare ta del av alla ärendelistor, beslutsunderlag och protokoll för olika politiska sammanträden.

E-diariet
Kommunens alla allmänna offentliga ärenden och handlingar.

Förtroendemannaregistret
I Kalix kommuns förtroendemannaregister hittar du uppgifter om sammansättningen i kommunens alla nämnder, bolag och stiftelser.

Uppleva

Ansökan till babysim och minisim
Här kan du anmäla ditt barn till baby- eller minisimskola.

Utbildning

Anmälan för skolskjutsentreprenörer
Här kan du som är ansvarig entreprenör upprätta anmälan om det har skett ett tillbud eller en olycka i samband med att du har utfört skolskjuts.

Ansökan - Barnomsorg
Denna e-tjänst kan endast användas av personer som är folkbokförda  vårdnadshavare i kommunen.
Här kan du ansöka om förskole-/fritidshemsplats, redovisa och ändra inkomst samt avsluta placering. Denna e-tjänst kräver att du har en e-legitimation för säker underskrift. För ej folkbokförda vårdnadshavare, kontakta kommunens handläggare.

Ansökan - Gymnasiet
Här kan du ansöka till gymnasiet - Furuhedsskolan.

Ansökan - Kulturskolan
Här kan du ansöka till Kulturskolans grupper och ämnen via webben. Tjänsten är öppen för alla, och kräver inte inloggning med användarnamn och lösenord. Välkommen med din ansökan.

Elevsajten - digitala läromedel och verktyg
Via Elevsajten får du tillgång till digitala läromedel och tidsenliga verktyg för skolan. Enkelt, snabbt och lättillgängligt för både elever och lärare.

Fronter
Fronter är en webbaserad lärplattform som används inom Kalix kommuns vuxenutbildning. I Fronter kan du arbeta tillsammans med andra på webben.

Schoolsoft - e-tjänst för elever-föräldrar-skola
Denna e-tjänst underlättar kommunikation och information mellan föräldrar, elever och skolpersonal för grundskolan och gymnasiet.

        
  • Skapad: 2013-08-06
  • Senast ändrad: 2013-08-06
  • Sidansvarig: Webmaster