Attraktiv arbetsgivare (AAG)

Hej och välkommen! Här kommer du att kunna följa hur vi arbetar för att Kalix Kommun ska bli en mer attraktiv arbetsgivare.

Kalix kommun har tagit ett aktivt beslut att arbeta för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Som ett första steg tittar vi på hur vi kan göra för att erbjuda heltid till de tillsvidareanställda medarbetare som idag har deltid. Grunden är att alla som har en tillsvidareanställning och som vill, ska ha rätt att jobba heltid samt att de som vill ska erbjudas möjlighet att jobba deltid. Samtidigt tittar vi även på hur vi kan minimera de delade turerna så långt vi bara kan. Vårt mål med detta första steg är att få en så bra organisation som möjligt där alla ges förutsättningar att påverka sin egen arbetsdag.

Det handlar inte om att springa snabbare eller att pressa personalen att jobba hårdare, det handlar om att hitta nya lösningar samt att tänka större och vara mer flexibel.

Viktigast i detta arbete är ni som finns i verksamheten, som vet hur det fungerar och som har smarta idéer. Därför är jag nu ute och träffar så många som möjligt av er på arbetsplatsträffar.

På dessa träffar pratar vi om hur ni upplever arbetet idag, vad ni skulle vilja göra annorlunda samt att jag informerar lite kring mitt uppdrag. Om just din avdelning inte haft möjlighet att träffa mig, prata med din närmsta chef. Det är viktigt att få så många synpunkter som möjligt från verksamheten!

För att skapa så bra förutsättningar som möjligt för detta arbete har vi satt samman en styrgrupp som består av kommunledningen och de berörda fackförbundens ordförande. Styrgruppen hanterar mer övergripande och långsiktiga frågeställningar. Vi har också satt ihop en arbetsgrupp bestående av några enhetschefer, en representant från bemanningen samt två medarbetare från verksamheten, som också representerar Kommunal, för att vi ska få ett så bra underlag som möjligt för det arbete vi ska göra.

Vårt mål med arbetsgruppen har varit att få olika infallsvinklar på samma frågor för att lösa dessa på absolut bästa sätt.

Om du har några frågor, idéer eller synpunkter är du varmt välkommen att kontakta:

        
  • Skapad: 2013-09-03
  • Senast ändrad: 2013-09-03
  • Sidansvarig: Webmaster