Journummer

Här hittar du information om nummer som du kan ringa kvällar och helger.

Kalix Kommun

Felanmälan

Akuta fel anmäls under kontorstid till driftledningen, telefon 0923-651 26.
Under icke kontorstid, ring journummer 070-650 05 78

Fixaren

0923-656 28

Informationsnummer

Informationschef Reine Sundqvist 072-247 96 20.

Socialjour

Efter klockan 17.00 vardagar och helger når du tjänsteman i beredskap via polismyndigheten telefon 114 14.

Vatten, avlopp, gator och vägar (felanmälan)

Ring 0923-650 77 under arbetstid.
Ring SOS alarm 0920- 22 80 55 under kvällar och helger. 

Krisnummer

Ambulans 

Larmnummer 112 gäller i brådskande fall
Ring 0920- 22 02 75 för ambulansbeställning i icke brådskande fall.

Brand 

Larmnummer 112

Polisen

Larmnummer 112 gäller under pågående brott
Ring 114 14 i icke brådskande fall

Räddningstjänsten 

Ring 0923-654 50 i icke brådskande fall
Ring 070-300 39 92 (Sotaren Östra Norrbotten AB) för Sotning
Ring 0920-221 710 för att fråga om bränningar (eldningsförbud, hur och när ska jag elda? med mer).

Information vid olyckor 

SOS 113 13, Sveriges nya nationella informationsnummer. Hit kan vem som helst ringa för att få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. 

Vattenfall, Kalix Fjärrvärme AB

0923-161 68

        
  • Skapad: 2013-10-18
  • Senast ändrad: 2013-10-18
  • Sidansvarig: Webmaster