Kometprogrammet är en metod som är inriktad på att se möjligheter och lösningar. Utbildningen är till för föräldrar som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt.

I Kalix erbjuds föräldrautbildning för två olika grupper: Föräldrar till barn i åldern 3-11 år och föräldrar till barn i åldern 12-18 år. Du kan läsa mer om de olika grupperna i menyn till höger. 

Utbildningen är gratis.