Socialnämndens protokoll är justerat och anslås 2018-01-02--2018-01-24. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen.