Gymnasieingenjör, HT 2016

Intresseanmälan till utbildningen gymnasieingenjör, med start hösten 2016. Läs ett fjärde år på teknikprogrammet för en examen till gymnasieingenjör.

Gymnasieingenjör T4 inriktning produktionsteknik 40 veckor

Utbildningen ger dig stora möjligheter till att bli anställningsbar direkt efter utbildningen. Utbildningen är även en bra förberedelse för att bättre klara högskole- och civilingenjörsutbildning.

Inom Produktionsteknik lär dig du om automation och hur produktionslinjer styrs samt om produktionskunskaper inom olika områden. Du får kunskaper om modern produktionsfilosofi, vilket till exempel innebär kunskaper om förbättringsarbete på olika nivåer i en organisation. Dessutom får du färdigheter i projektledning, projektstyrning och teknisk dokumentation. 

Vilka kan söka
Elever är behöriga att söka T4 om de har läst teknikprogrammet eller en likvärdig utbildning. Eleven måste påbörja sin utbildning senast det kalenderår eleven fyller 22 år.

Skola och näringsliv
Utbildningen sker i nära samarbete mellan skola och näringsliv. Eleverna ska få en möjlighet att utveckla ingenjörsmässiga färdigheter.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) cirka 10 veckor
Under utbildningen till gymnasieingenjör kommer eleven att få lära sig praktiskt arbete under cirka 10 veckor ute i arbetslivet på lokala företag.

Profil- produktionsteknik
Gymnasieingenjören i praktiken - 200 poäng
Produktionsfilosofi 1 - 100 poäng
Examensarbete - 100 poäng
Valbara kurser - 500 poäng
(Exempel på kurser: automationsteknik, cad specialisering, mät-, styr- och reglerteknik, produktionskunskap).

Logotype för Teknik College

Om du är intresserad att söka: kontakta studie- och yrkesvägledarna på komvux eller Furuhedsskolan

Ansökan ska vara insänd senast den 9 maj 2016. Ansökningsblanketten skickas till Fyrkantens antagningskansli, Ingegerd Hägglund, 971 85 Luleå. Tillsammans med ansökan ska även ditt gymnasieexamensbevis bifogas. Om du ännu inte avslutat din gymnasieutbildning ska du skicka in ditt gymnasieexamensbevis senast den 20 juni.

 

 

        
  • Skapad: 2016-01-27
  • Senast ändrad: 2017-06-01
  • Sidansvarig: Webmaster