Avgifter, anläggningar

Här finns alla aktuella hyror och avgifter för våra idrottsanläggningar och lokaler.

Se prislistan i dokumentet Hyror och avgifter (Senast reviderad 2017-05-22).

        
  • Skapad: 2014-01-29
  • Senast ändrad: 2017-08-23
  • Sidansvarig: Webmaster