I dag har cirka 1 miljon av Sveriges befolkning svårt att ta till sig den information som läggs ut på nätet. Detta kan bero på dyslexi, en synskada eller kanske en motoriskt funktionsnedsättning.

Undersökningar har också visat att många invandrare har lättare att förstå tal än text. Med hjälp av SpeakIT från InSipio kan du ta del av information på www.kalix.se via syntetiskt tal.

Så fungerar det

Du kan välja mellan att få all text uppläst eller bara ett avsnitt. Vill du att hela texten läses upp klickar du bara på "Lyssna"-knappen som finns högst upp till höger om texten.

Vill du bara få en del av texten uppläst markerar du denna med ditt pekdon innan du klickar på "Lyssna"-knappen. I exemplet nedan läses bara det gråmarkerade partiet upp.

SpeakIT-spelaren

När du klickar på "Lyssna"-knappen dyker talsyntesen SpeakIT:s ljudspelare upp.
SpeakIt-spelaren.
Markörmedföljning visar var i texten du befinner dig, du kan flytta markören för att förflytta dig framåt och bakåt i texten.
Du kan pausa uppspelningen genom att klicka på den blå "paus"-knappen, återuppta uppspelningen via den gröna "play"-knappen eller stoppa uppspelningen med den röda "stop"-knappen.
Med den röda "X"-knappen stänger du ned spelaren.