Leader-projekt

Kalix kommun är projektägare för flera Leader-projekt. Leader är en metod för landsbygdsutveckling. I Leader är det ni som som bor och verkar i området som driver utvecklingen.

Testbana för spårbunden järnvägsteknik i kallt klimat

En förstudie som Kalix kommuns utvecklingsenhet genomfört för att hitta alternativa användningsområden för den Gamla Haparandabanan. Förstudien har finansierats med Leader-medel, och är nu avslutad.

<Här kan du läsa förstudierapporten i pdf-format>

        
  • Skapad: 2013-10-29
  • Senast ändrad: 2013-10-29
  • Sidansvarig: Webmaster